Day: July 15, 2021

รักษาสายตายาว

สายตายาวไม่ได้เกิดแค่ผู้สูงอายุสายตายาวไม่ได้เกิดแค่ผู้สูงอายุ

สายตายาว ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Hyperopia เกิดจากการหักเหจองลำแสงที่ผิดปกติ โดยผู้ที่มีสายตายาวจะมีลูกตาที่เล็กเกินไป หรือกระจกตาที่แบนเกินไป ทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเหตุวัตถุระยะใกล้ไม่ชัด คนที่มีปัญหาสายตายาวมักจะเกิดในคนที่มีอายุเยอะกว่า 40 ปีขึ้นไป แต่ก็สามารถเจอได้ในคนที่อายุน้อย ๆ เช่นเดียวกัน ปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดสายตายาวนั้นจะน้อยกว่าปัจจัยภายในอย่างพันธุกรรม ซึ่งพบว่าหลายคนที่มีภาวะสายตายาวจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิด สายตายาวสามารถเริ่มเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็ก ๆ น้อยที่สุดที่มีการพบว่าคืออายุ 9 ปี แต่บางเคสถ้าเด็กมีการเจริญเติบโตขึ้นภาวะสายตายาวจะสามารถหายไปได้เอง และในเคสที่ภาวะสายตายาวไม่สามารถหายได้ ยังมีปัญหาในเรื่องการปรับโฟกัสตาตอนที่อายุเพิ่มขึ้น ทำให้การมองเห็นลำบาก ต้องคอยสอดส่องอยู่ที่ระยะไกล ๆ   การวินิจฉัยสายตายาวสามารถทำได้โดยจักษุแพทย์เท่านั้น ซึ่งจะเริ่มด้วยการส่องตรวจในตา วัดความดันลูกตา และตรวจด้วยเครื่องตรวจตาที่เรียกว่า Slit lamp ซึ่งการวินิจฉัยจะมาพร้อมกับการทดสอบสายตาแบบอื่น ๆ หลังจากได้ค่าต่าง ๆ ที่แพทย์ต้องการแล้ว จะมีการใช้อุปกรณ์ Retinoscope เพื่อวัดค่าการหักเหของสายตา เครื่องนี้ช่วยโดยตรงในการหาว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร จากนั้นก็ทำการรักษาเป็นขั้นตอนถัดไป  การรักษาสายตายาว สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ งบของผู้ที่มีปัญหาสายตายาวและความต้องการ